Montaż okien


Montaż okien to temat rzeka, o którym można napisać całe tomy i dyskutować godzinami. My skupimy się na przedstawieniu kilku podstawowych zasad jakich należy przestrzegać podczas wbudowywania okien. Zamontowanie mechaniczne okna w otworze muru a następnie jego uszczelnienie, tylko pozornie jest czynnością nieskomplikowaną. Właściwy montaż ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego prawidłowego funkcjonowania okien. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania wyspecjalizowanym ekipom producenta lub salonu sprzedaży, które wykonają je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniemi dostawcy systemu profili okiennych.Przede wszystkim należy pamiętać, że wymiary okna muszą być odpowiednio mniejsze od szerokości i wysokości otworu w murze zwanego ościeżem. Pozwoli to na poprawne ustawienie okna, prawidłowe uszczelnienie połączenia ze ścianą i zamontowanie podokienników (parapetów - zewnętrznego i wewnętrznego). Odstęp między ramą okna a ościeżem nazywany jest luzem montażowym lub dylatacyjnym. Jego szerokość jest uzależniona od rodzaju (aluminiowe, drewniane lub plastikowe) i wielkości okna.


Oknex

Ramę okna należy osadzić z zachowaniem poziomu i pionu a następnie unieruchomić w otworze muru za pomocą klinów, w taki sposób aby uzyskać jednakowy luz dylatacyjny na górze okna i po jego bokach, natomiast większy na dole, dla umożliwienia montażu parapetów.


Na okno zamocowane w ścianie działają różne siły. Wynikają one między innymi z ciężaru własnego okna, parcia lub ssania wiatru czy rozszerzalności termicznej profilu okna pod wpływem zmian temperatury. Wszystkie te siły muszą poprzez odpowiednie mocowanie okna zostać przeniesione bezpiecznie na bryłę budynku. Jednakże siły działające na cały bydynek nie powinny być przenoszone na okno lub jego elementy.


W zależności od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest ściana, dobieramy różne elementy mocujące. Jeśli mamy do czynienia z budynkiem wybudowanym z gazobetonu, betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej, pustaków keramzytowych lub podobnych materiałów, wówczas do wykonania mechanicznego połączenia okna z murem wykorzystujemy specjalne kotwy metalowe lub dyble z płaszczem stalowym. W przypadku montażu okna w konstrukcjach drewnianych lub stalowych elementem mocującym będą śruby. Wszystkie te rozwiązania spełniają te same zadania i są między sobą równorzędne z technicznego punktu widzenia. W tym miejscu warto podkreślić, że fakt przewiercenia na przelot profilu ramy okiennej, w przypadku zastosowania dybli lub śrub, w żaden sposób nie wpływa na obniżenie funkcjonalności zamontowanego okna.


Odległość punktów mocowań od naroża okna lub osi podłużnej profilu słupka powinna wynosić około 15 cm. Natomiast odległość między poszczególnymi elementami mocującymi nie powinna przekraczać 70 cm.


Ze względu na zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej wolną przestrzeń między ramą okna a murem należy wypełnić materiałem uszczelniającym w postaci piany poliuretanowej, względnie wełny mineralnej lub innych izolatorów. Należy pamiętać, że tworzywo sztuczne ulega znacznej rozszerzalności termicznej, dlatego dla prawidłowego działania okna, wypełnienie luzu montażowego powinno zachowywać odpowiednią elastyczność. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do pęknięć, wypaczeń, deformacji profilu okna lub pękania ściany.


Materiały zastosowane do wypełnienia luzu dylatacyjnego spełniają jedynie rolę uszczelnienia i nie mogą zastępować mechanicznego zamocowania okna do elementów konstrukcyjnych ściany.